Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Nov 7, 2022

Thomas väntar på Pontus som tagit ett par glas vin.

Plus tre gamla skämt föstås.