Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne

Aug 29, 2021

Pontus håller på med Turfing, Thomas är lite ängslig och drar en vits. 

Plus tre gamla skämt förstås.


Aug 22, 2021

Pontus har varit på svensexa och Thomas pratar om ett tidigt filmiskt mästerverk som han varit med om att skapa. 

Samt tre gamla skämt förstås. 


Aug 16, 2021

Pontus avkomma har fått en avkomma, Thomas har dåligt samvete och det blir även en ordentlig recension över Falun.

Plus tre gamla skämt förstås.


Aug 8, 2021

Pontus är lite berusad och Thomas är slut i huvudet. Associationerna blir därefter.

Plus tre gamla skämt förstås.  


Aug 1, 2021

Pontus har lappsjuka och varit pinsam med en Anticimex-kille. Thomas skäller lite på Pontus och rantar sen om betyg.

Plus tre gamla skämt förstås.