Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne

Nov 27, 2022

Pontus inleder avsnittet med en pluggrunda och Thomas hissnar över ålderskillnaden till hans publik.

Plus tre gamla skämt förstås. 


Nov 21, 2022

Pontus har varit Pontus på en loppis och Thomas har varit Thomas i sin lilla hjärna.

Plus tre gamla skämt förstås.


Nov 14, 2022

Thomas kämpar med sitt barn och Pontus har tittat på när andra har "provat" vin. Sen kukar ljudet ur lite. 

Plus tre gamla skämt förstås.


Nov 7, 2022

Thomas väntar på Pontus som tagit ett par glas vin.

Plus tre gamla skämt föstås.