Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Nov 21, 2022

Pontus har varit Pontus på en loppis och Thomas har varit Thomas i sin lilla hjärna.

Plus tre gamla skämt förstås.