Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Aug 23, 2022

Thomas har nästan dött i en skog och Pontus är politiker. 

Plus tre gamla skämt förstås.