Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Aug 16, 2022

Thomas kämpar med lägenheten och Pontus har skaffat katt.

Plus tre gamla skämt förstås.