Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Oct 31, 2022

Thomas har t-shirten ut och in och Pontus har vunnit pris.

Plus tre gamla skämt förstås.