Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Nov 14, 2022

Thomas kämpar med sitt barn och Pontus har tittat på när andra har "provat" vin. Sen kukar ljudet ur lite. 

Plus tre gamla skämt förstås.