Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Sep 4, 2022

Thomas är sur över sin lägenhet och Pontus bär skulden för att Postnord existerar.

Plus tre gamla skämt förstås.