Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Nov 27, 2022

Pontus inleder avsnittet med en pluggrunda och Thomas hissnar över ålderskillnaden till hans publik.

Plus tre gamla skämt förstås.