Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Sep 12, 2022

Pontus har varit på valvaka och Thomas har varit i Spanien.

Plus tre gamla skämt förstås.