Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jul 25, 2021

Vi är kvar på Värmdö och stöter för första gången på ett ord som vi fruktat väldigt länge. Det blir både panik och krishantering. 

Samt tre gamla skämt förstås.