Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Aug 1, 2021

Pontus har lappsjuka och varit pinsam med en Anticimex-kille. Thomas skäller lite på Pontus och rantar sen om betyg.

Plus tre gamla skämt förstås.