Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Aug 8, 2021

Pontus är lite berusad och Thomas är slut i huvudet. Associationerna blir därefter.

Plus tre gamla skämt förstås.