Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Aug 29, 2021

Pontus håller på med Turfing, Thomas är lite ängslig och drar en vits. 

Plus tre gamla skämt förstås.