Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Oct 3, 2021

Thomas berättar om sin penis på ett så försiktigt och ömt sätt som han förmår medan Pontus har en trasig dator. 

Plus tre gamla skämt förstås.