Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Dec 12, 2021

Pontus är så sjuk att han lägger på av misstag och Thomas har haft sönder en bibel. 

Plus tre gamla skämt förstås.