Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jan 16, 2022

Pontus är i karantän och Thomas son har skaffat sig en ny hobby.

Plus tre gamla skämt förstås.