Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Feb 6, 2022

Pontus har varit på lekland och Thomas har kommit på ett sätt att bli rik på.

Plus tre gamla skämt förstås.