Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Feb 21, 2022

Två hesa gubbar och en podd. 

Och tre gamla skämt förstås.