Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Feb 27, 2022

Även om världen inte är den roligaste just nu så fortsätter vi leverera tre gamla skämt.

Förstås.