Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Mar 14, 2022

Pontus är glad efter helgen och Thomas pratar danska.

Plus tre gamla skämt förstås.