Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Mar 20, 2022

Vi lever och frodas efter en händelserik vecka.

Plus tre gamla skämt förstås.