Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Mar 27, 2022

Det är lite gnäbb, lite kiv och lite märkliga utsvävningar.

Samt tre gamla skämt förstås.