Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Apr 28, 2022

Pontus har varit en smurf och Thomas har gråtit till biofilm.

Plus tre gamla skämt förstås.