Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


May 2, 2022

Pontus är nere och Thomas är trött. 

Plus tre gamla skämt förstås.