Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


May 23, 2022

Pontus och Thomas har haft en show och är lite självgoda.

Plus tre gamla skämt förstås.