Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jun 6, 2022

Det är trams som vanligt. En tramspodd där vi tramsar trams. 

Plus tre gamla skämt förstås.