Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jun 26, 2022

Efter ett litet uppehåll så är vi tillbaka och förklarar varför det varit så.

Samt tre gamla skämt förstås.