Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jul 10, 2022

Thomas har sprungit lite och Pontus försöker beskriva en gräsmatta.

Plus tre gamla skämt förstås.