Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Aug 1, 2022

Thomas har en flytt i ryggen och Pontus är dement.

Plus 3-4 gamla skämt förstås.