Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Mar 15, 2020

Coronavirus, Stefan & Krister och balkonst.

Samt tre gamla skämt förstås.