Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Mar 29, 2020

Hur mycket gillar amerikaner sina vapen egentligen, vi löser ett skämt med hjälp av att göra det modernt och vad betyder egentligen "toalett".

 

Samt tre gamla skämt förstås.