Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Apr 12, 2020

Thomas har symptom så vi pratar i telefon. Det blir ett skämt och en djupdykning i vilka blommor som är lämpliga vid begravningar.