Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jun 1, 2020

Pandemitester, drev på twitter och hur gick det med Thomas casting?

 

Plus tre gamla skämt förstås.