Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jun 7, 2020

Vi är på distans, pratar lego och vad vi anser om nyrika.

 

Samt tre gamla skämt förstås.