Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jul 13, 2020

Pontus får mindervärdeskomplex av Tiger King, vi uttalar epidemiolog och sen dyker en gräsand upp.

 

Plus tre gamla skämt förstås.