Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Oct 13, 2019

Denna vecka så tar vi vägen förbi ett hotell i Sala, frotterar oss i dalmål och hinner gå lite sönder innan avsnittet är över.