Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Aug 2, 2020

Hur man rangordnar sina barn, pinsamma minnen från förr och gärdsgårdar.

 

Plus tre gamla skämt förstås.