Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Aug 23, 2020

Ernst Hugo Järegård köper en bok, Thomas köper buffaloskor och Pontus vill dö nyfiken.

 

Plus tre riktgt gamla skämt förstås.