Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Oct 11, 2020

Förfäder, sprit och straff.

 

Samt tre gamla skämt förstås.