Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Mar 7, 2021

Thomas öppnar sig, Pontus tar emot det på sitt sätt och sen pratar vi om gamla chefer

Plus tre gamla skämt förstås.