Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Mar 14, 2021

Att vara tabula rasa, självmord som resultat av tidsresor och tv-programmet Landet Runt.

Samt tre gamla skämt förstås.