Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Mar 28, 2021

Pontus erkänner ett fel, vi bjuder på ett extra skämt och pratar lite om en viss jurist.

Plus tre gamla skämt förstås.