Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Apr 4, 2021

Töntar, referenser och metaforer!

Plus tre gamla skämt förstås.