Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


May 9, 2021

Kärlek på distans, vi pratar dop och garderober. 

Plus tre gamla skämt förstås.