Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Jun 20, 2021

Pontus har inte ett plåster, det är viktigt att lyssnarna vet vilken dag vi pratar om och blodvite.

Samt tre gamla skämt förstås.