Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne


Sep 26, 2022

Thomas är i dalarna och Pontus har ett tvångsförhållande med en katt. 

Plus tre gamla skämt förstås.