Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne

Mar 27, 2022

Det är lite gnäbb, lite kiv och lite märkliga utsvävningar.

Samt tre gamla skämt förstås. 


Mar 20, 2022

Vi lever och frodas efter en händelserik vecka.

Plus tre gamla skämt förstås. 


Mar 14, 2022

Pontus är glad efter helgen och Thomas pratar danska.

Plus tre gamla skämt förstås. 


Mar 6, 2022

Pontus har en dag för sig själv och Thomas shoppar kläder för ett kalas.

Plus tre gamla skämt förstås.