Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne

Jun 26, 2022

Efter ett litet uppehåll så är vi tillbaka och förklarar varför det varit så.

Samt tre gamla skämt förstås.


Jun 13, 2022

Håll i hatten.


Jun 6, 2022

Det är trams som vanligt. En tramspodd där vi tramsar trams. 

Plus tre gamla skämt förstås.